Čo je JUDO

Judo je tradičné japonské bojové umenie, ktoré v roku 1882 vytvoril a postupne zdokonaľoval  profesor Jigoro Kano. Judo v preklade do slovenčiny znamená „jemná cesta“. Judo predstavuje cestu vnútorného prepojenia fyzickej a psychickej energie a efektívneho využitia takejto synergie vo všetkých oblastiach života. Primárnym účelom juda nie je útok alebo obrana. Zmyslom juda je zdokonaľovanie seba samého, rozvoj osobnosti a poznávanie svojich fyzických a psychických možností. Profesor Jigoro Kano hovoril o dvoch princípoch judo: o najlepšom využití energie a o vzájomnom blahobyte.

Tradičné, športové i rekreačné judo stojí na pilieroch úcty, zdvorilosti, odvahy, čestnosti, tolerancie, priateľstva, odvahy, skromnosti, cti, sebakontroly a úprimnosti.

Judo je viac ako šport. Je to šport pre všetkých. Pre malých, veľkých, deti i pre seniorov. Výhody a pôžitok z cvičenia vnímajú telesne či duševne hendikepovaní, tuční, chudí, ženy aj muži. Judo nediskriminuje, judo spája.

Jigoro_Kano         ikona_judo