Kontakt

Kontakt telocvičňa

Judo Košice
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice

Kontakt pre poštu Judo Košice

Barčianska 13
040 17 Košice
e-mail: kondas@vcelnicakondas.sk

Číslo účtu: SK95 1100 0000 0026 2871 7903, Tatra banka a.s.

Tréneri

Ing. Kondáš Peter
3.DAN, tréner judo lll. Triedy,
tel.: 0915 917 109,
e-mail: kondas@vcelnicakondas.sk

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD
2.DAN, tréner judo lll. Triedy,

Ing. Csala Marek
1.DAN, tréner judo lll. Triedy,
tel.: 0905 903 146

Ing. Kostka Dušan
2.DAN, tréner judo ll. Triedy,
tel.: 0905 800 056

Ing. Kusko Jozef
1.DAN, tréner judo ll. Triedy