Kontakt

Kontakt telocvičňa

Judo Košice
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice

Kontakt pre poštu Judo Košice

Barčianska 13
040 17 Košice
e-mail: kondas@vcelnicapiatok.sk

Číslo účtu: SK95 1100 0000 0026 2871 7903, Tatra banka a.s.

Tréneri

Ing. Kondáš Peter
3.DAN, tréner judo lll. Triedy,
tel.: 0915 917 109,
e-mail: kondas@vcelnicapiatok.sk

Ing. Cabanová Mária 
1. DAN, tréner judo II. Triedy,
tel.: 0907951486

Fabian Zoltán
1.DAN, tréner judo lll. Triedy,
tel.: 0905 344 856

Ing. Csala Marek
1.DAN, tréner judo lll. Triedy,
tel.: 0905 903 146

Ing. Kostka Dušan
2.DAN, tréner judo ll. Triedy,
tel.: 0905 800 056

Ing. Kusko Jozef
1.DAN, tréner judo ll. Triedy,

 

Za pomoc a podporu vyjadrujeme vďaku podporovateľom:

Aj v roku 2019 nás podporilo mesto Košice udelením dotácie.  Na základe uznesenia košického mestského zastupiteľstva č. 86 z 11. apríla 2019 nám bola poskytnutá dotácia na podporu mládežníckeho športu v sume jedentisícšesťdesiatdeväť eur. Prehľad vyúčtovania poskytnutej dotácie nájdete TU.

V roku 2019 sme získali dotáciu z Úradu vlády SR (zmluva č. 950/2019) v sume tritisíc eur za účelom podpory rozvoja športu v roku 2019.