Venujte 2% pre JUDO Košice

Vážení priaznivci,

využite aj v roku 2015 príležitosť a venujte Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu športovému oddielu JUDO Košice.

Potrebné tlačivá pre zamestnancov prikladáme. V tlačivách vyplňte chýbajúce údaje a odovzdajte ich na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Základné údaje pre osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samy:

  • Judo Košice, občianske združenie,
    Barčianska 13, 040 17 Košice, IČO: 31295690

Presný postup, ako 2% poukázať nájdete TU. ĎAKUJEME.

V prípade otázok alebo nejasností pri poukazovaní percent z dane z príjmu sa obráťte na Rastislava Krála, tréner skupiny pokročilých, tel. 0903 039 916, e-mail: rastislav.kral@gmail.com