Venujte 2% pre JUDO Košice

Vážení priaznivci,

využite aj v roku 2015 príležitosť a venujte Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu športovému oddielu JUDO Košice.

Potrebné tlačivá pre zamestnancov prikladáme. V tlačivách vyplňte chýbajúce údaje a odovzdajte ich na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Základné údaje pre osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samy:

  • Judo Košice, občianske združenie,
    Barčianska 13, 040 17 Košice, IČO: 31295690

Presný postup, ako 2% poukázať nájdete TU. ĎAKUJEME.

V prípade otázok alebo nejasností pri poukazovaní percent z dane z príjmu sa obráťte na Rastislava Krála, tréner skupiny pokročilých, tel. 0903 039 916, e-mail: rastislav.kral@gmail.com

Oficiálne ocenenie práce našich trénerov

Cuna_foto_ocenenieTréneri nášho oddielu, Mária Cabanová, Dušan Kostka a Martin Olha, boli za svoju športovú činnosť oficiálne ocenení Slovenským zväzom juda.

Ďakovný list za ich neúnavnú snahu a pomoc pri rozvoji juda v Košiciach si prevzali 27.9.2014 pri príležitosti osláv 60. výročia založenia juda na Slovensku.

Mária Cabanová pracuje v prospech mládežníckeho športu v Košiciach 50 rokov. V pozíciách funkcionára a trénera vychovala stovky mladých judistov. Štyri desaťročia je stálicou košického aj Dušan Kostka. Martin Olha zas zanietene preniesol myšlienku juda aj za hranice mesta, do neďalekej dedinky Kráľovce, kde rozvíja talent miesntych detí.

Všetci ocenení sú príkladom nezlomnej vôle a pozitívnej energie.

Milí tréneri, v mene celého oddielu vám gratulujeme a prajeme vám pevné zdravie a energiu do ďalších rokov trénovania.

(foto:www.judo.sk)