Konal sa prímestký judo tábor 2014

V týždni od 30.6. – 4.7.2014 sa v Košiciach na ZŠ Slobody uskutočnil prímestský judo tábor.

Vyše dvadsať väčších aj menších judistov zanietene športovalo celých päť dní. Všetky dni sme strávili naozaj veľmi pestrým spôsobom- cvičili sme judo, hrali futbal, basketbal, sumo, šplhali na lane aj na tyči, skákali cez kozu a hrali mnoho iných hier v telocvični aj na ihrisku. Prechádzky lesom spestrili náš oddych po dobrom obede.

Hodiny japončiny nás naučili ako sa povie po japonsky hlava, ruka, či nos. Ďalej poznáme základné číslovky a počítanie nám tak nerobí problémy.

Pútavé a oku lahodiace boli ukážky taekwonda, kedy údery a kopy lietali ponad hlavy. Ďalšie bojové umenie kendo, účastníkov tábora úplne očarilo. Bojovníci v brnení a prilbách predviedli v ukážkach zápasy s náhradami mečov, so šinajmi. Divákom sa zatajoval dych. Po skončení ukážky si všetky deti mohli celú výzbroj a výstroj kendo bojovníkov ochytať a vyskúšať ,z čoho mali veľkú radosť.

Tešíme sa, že sa prímestský tábor vydaril. Náš zdravotník nemal takmer žiadnu prácu a úrazy či zranenia sa nám vyhli. Dobrá nálada a kamarátsky duch boli zárukou vydarenej akcie.

Tešíme sa na ďalší rok a všetkým prajeme krásne prázdniny.

Vaši tréneri.

Poďakovanie 2% pre Judo Kosice

Milí priatelia košického juda,

touto cestou by sme sa Vám chceli úprimne poďakovať za to, že ste sa v tomto roku rozhodli venovať svoje 2% z dane mladým košickým judistom. Ceníme si dôveru, ktorú týmto spôsobom prejavujete našej práci s mládežou.

Peniažky, ktoré takto získame, použijeme na aktivity nášho oddielu, ktorý navštevuje okolo 50 mladých judistov. Prostriedky nám pomôžu pokryť najmä relatívne vysoké náklady na prenájom telocvične, výmenu starých cvičebných pomôcok za novšie, či čiastočne pokryť náklady na cestovanie na súťaže mimo východného Slovenska. Aj takto chceme podporovat rozvoj talentov a mládežníckeho športu v meste.

O všetkých našich radostiach, starostiach, úspechoch i prehrách Vás budeme cestou našej web stránky informovať.

ĎAKUJEME.