Oficiálne ocenenie práce našich trénerov

Cuna_foto_ocenenieTréneri nášho oddielu, Mária Cabanová, Dušan Kostka a Martin Olha, boli za svoju športovú činnosť oficiálne ocenení Slovenským zväzom juda.

Ďakovný list za ich neúnavnú snahu a pomoc pri rozvoji juda v Košiciach si prevzali 27.9.2014 pri príležitosti osláv 60. výročia založenia juda na Slovensku.

Mária Cabanová pracuje v prospech mládežníckeho športu v Košiciach 50 rokov. V pozíciách funkcionára a trénera vychovala stovky mladých judistov. Štyri desaťročia je stálicou košického aj Dušan Kostka. Martin Olha zas zanietene preniesol myšlienku juda aj za hranice mesta, do neďalekej dedinky Kráľovce, kde rozvíja talent miesntych detí.

Všetci ocenení sú príkladom nezlomnej vôle a pozitívnej energie.

Milí tréneri, v mene celého oddielu vám gratulujeme a prajeme vám pevné zdravie a energiu do ďalších rokov trénovania.

(foto:www.judo.sk)

Judo Košice otvára od 2. 9. 2014 nábor pre nových členov.

Nábor je určený najmä pre chlapcov a dievčatá vo veku od 5 do 10 rokov. Tréningy sa konajú v telocvični na Hviezdoslavovej ulici č. 7 v Košiciach (budova Miestneho úradu Košice- Staré mesto).

Tréningy sa konajú v utorok a vo štvrtok v čase od 16,30 – 17,30 hod. Viac informácií Vám rada poskytne trénerka Ing. Mária Cabanová, tel.: 0907 951 486obrazok_deti_judo

Cieľom tréningov skupiny začiatočníkov je osvojenie si základných poznatkov o jude – história, etika, duch fair-play. Pri tréningoch sa kladie veľký dôraz na nácvik správnej techniky padania. Všeobecná pohybová príprava je doplnená nácvikom základných judo techník. Hry a motivačné súťaže pre deti nemôžu chýbať.

Na úvodné týždne cvičenia postačujú tepláky   a tričko.

Tešíme sa na Vás.

plagat_judo_nabor_2014

Konal sa prímestký judo tábor 2014

V týždni od 30.6. – 4.7.2014 sa v Košiciach na ZŠ Slobody uskutočnil prímestský judo tábor.

Vyše dvadsať väčších aj menších judistov zanietene športovalo celých päť dní. Všetky dni sme strávili naozaj veľmi pestrým spôsobom- cvičili sme judo, hrali futbal, basketbal, sumo, šplhali na lane aj na tyči, skákali cez kozu a hrali mnoho iných hier v telocvični aj na ihrisku. Prechádzky lesom spestrili náš oddych po dobrom obede.

Hodiny japončiny nás naučili ako sa povie po japonsky hlava, ruka, či nos. Ďalej poznáme základné číslovky a počítanie nám tak nerobí problémy.

Pútavé a oku lahodiace boli ukážky taekwonda, kedy údery a kopy lietali ponad hlavy. Ďalšie bojové umenie kendo, účastníkov tábora úplne očarilo. Bojovníci v brnení a prilbách predviedli v ukážkach zápasy s náhradami mečov, so šinajmi. Divákom sa zatajoval dych. Po skončení ukážky si všetky deti mohli celú výzbroj a výstroj kendo bojovníkov ochytať a vyskúšať ,z čoho mali veľkú radosť.

Tešíme sa, že sa prímestský tábor vydaril. Náš zdravotník nemal takmer žiadnu prácu a úrazy či zranenia sa nám vyhli. Dobrá nálada a kamarátsky duch boli zárukou vydarenej akcie.

Tešíme sa na ďalší rok a všetkým prajeme krásne prázdniny.

Vaši tréneri.