Informácie o tréningoch

Tréningy prípravka I.

Utorok 16:15-17:15
Štvrtok 16:15-17:15

Tréningy sú určené pre deti od 6-7 rokov. Prípadne pre mladých judistov nižšej hmotnosti. Na prvé tri mesiace cvičencom postačujú tepláky a tričko. Potom je potrebné si zadovážiť cvičebný úbor judogi (kimono).
V tréningovom procese sa kladie dôraz na získanie všestranných koordinačných a pohybových schopností, osvojenie si základov juda. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov.

Tréningy prípravka II.

Utorok 17:15-18:30
Štvrtok 17:15-18:30

Tréningy sú pre pokročilejšie deti a deti vyšších vekových (staršie ako 8 rokov) a hmotnostných kategórií.

 

Prítomnosť rodičov v telocvični počas tréningov skupín prípravky je vítaná pri niekoľkých úvodných tréningoch. Pre plnohodnotnejší tréning je pozitívom, ak sa rodičia ďalších tréningov ako diváci nezúčastňujú.

 

Zápis záujemcov o tréningy prebieha priamo na tréningu po konzultácii s prítomným trénerom.

 


 

Tréningy pre pokročilých

Pondelok 17,00-18,30
Streda 17,00-18,30
Piatok 17,00-18,30

Tréningový proces pokročilých je zameraný na zdokonaľovanie koordinačných a pohybových schopností cvičencov, zaraďovanie špeciálnych cvičení, zvyšovanie, fyzickej a psychyckej vyspelosti, príprava cvičencov na súťaže.

Tréningy sa konajú v telocvični na Hviezdoslavovej 7, Košice.