2% pre košické judo

Vážení rodičia, vážení podporovatelia Judo Košice,

Ceníme si Vašu doterajšiu podporu a dôveru aj v týchto neľahkých časoch.
Budeme Vám vďační za Vami poukázané 2% z Vašich daní v prospech nášho judo oddielu.
Zamestnanci môžu najneskôr do 30.4.2024 použiť predvyplnené tlačivo:

https://judokosice.sk/wp-content/uploads/2024/02/vseobecne_Vyhlasenie_za_rok_2023.pdf

Venovať % z dane môžu aj právnické osoby alebo fyzické osoby- podnikatelia a to vo vlastnom daňovom priznaní do 31.3.2024.

V prípade, ak potrebujete viac informácií, kontaktujte Rastislava Krála, rastislav.kral@gmail.com
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

Údaje našej organizácie na účel poukázania 2% z dane:
Judo Košice, občianske združenie, Barčianska 13, 040 17 Košice, IČO: 31295690