Oficiálne ocenenie práce našich trénerov

Cuna_foto_ocenenieTréneri nášho oddielu, Mária Cabanová, Dušan Kostka a Martin Olha, boli za svoju športovú činnosť oficiálne ocenení Slovenským zväzom juda.

Ďakovný list za ich neúnavnú snahu a pomoc pri rozvoji juda v Košiciach si prevzali 27.9.2014 pri príležitosti osláv 60. výročia založenia juda na Slovensku.

Mária Cabanová pracuje v prospech mládežníckeho športu v Košiciach 50 rokov. V pozíciách funkcionára a trénera vychovala stovky mladých judistov. Štyri desaťročia je stálicou košického aj Dušan Kostka. Martin Olha zas zanietene preniesol myšlienku juda aj za hranice mesta, do neďalekej dedinky Kráľovce, kde rozvíja talent miesntych detí.

Všetci ocenení sú príkladom nezlomnej vôle a pozitívnej energie.

Milí tréneri, v mene celého oddielu vám gratulujeme a prajeme vám pevné zdravie a energiu do ďalších rokov trénovania.

(foto:www.judo.sk)