Poďakovanie 2% pre Judo Kosice

Milí priatelia košického juda,

touto cestou by sme sa Vám chceli úprimne poďakovať za to, že ste sa v tomto roku rozhodli venovať svoje 2% z dane mladým košickým judistom. Ceníme si dôveru, ktorú týmto spôsobom prejavujete našej práci s mládežou.

Peniažky, ktoré takto získame, použijeme na aktivity nášho oddielu, ktorý navštevuje okolo 50 mladých judistov. Prostriedky nám pomôžu pokryť najmä relatívne vysoké náklady na prenájom telocvične, výmenu starých cvičebných pomôcok za novšie, či čiastočne pokryť náklady na cestovanie na súťaže mimo východného Slovenska. Aj takto chceme podporovat rozvoj talentov a mládežníckeho športu v meste.

O všetkých našich radostiach, starostiach, úspechoch i prehrách Vás budeme cestou našej web stránky informovať.

ĎAKUJEME.