2% pre košické judo

Vážení rodičia, vážení podporovatelia Judo Košice,

Ceníme si Vašu doterajšiu podporu a dôveru aj v týchto neľahkých časoch. Veríme, že v roku 2021 toho odtrénujeme a odsúťažíme viac ako to bolo v roku 2020

Budeme Vám vďační za Vami poukázané 2% z Vašich daní v prospech nášho judo oddielu.

Zamestnanci môžu najneskôr do 30.4.2021 použiť predvyplnené tlačivo:

V prípade, ak potrebujete viac informácií, kontaktujte Rastislava Krála, rastislav.kral@gmail.com

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

Údaje našej organizácie na účel poukázania 2% z dane:

  • Judo Košice, občianske združenie, Barčianska 13, 040 17 Košice, IČO: 31295690