Nina Skoršepová

Nina Škoršepová sa v športovej sezóne 2012 zaradila medzi 3 najúspešnejšie džudistky vo Východoslovenskej oblasti. Vo Vranove nad Topľou si 25.11. 2012 slávnostne prevzala pohár. Srdečne blahoželáme.